Bu veri gizlilik bildiriminin amacı, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi vermektir. Kişisel verilerinizin kullanılmasına geçerli veri gizliliği hükümlerine uygun olarak nasıl karşı çıkabileceğinizi burada bulabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel veriler; adınız, e-mail veya posta adresiniz gibi sizi tanımlayan bilgilerdir. Bebak, özellikle bu tür verileri verip(örneğin e-mail bültenlerine abone olurken, bir ankete, yarışmaya veya çekilişe katılırken, numune veya katalog talep ederken ve bilgi isterken)kullanılmalarına rıza gösterdiğiniz zamanlar dışında sizden kişisel verilerinizi toplamaz.

Kişisel verilerinizi yalnızca rızanıza uygun olarak ve içeriği ve zamanıyla ilgili olarak herbir özel durumda gerektiği kadar saklarız, kullanırız veya aktarırız, örneğin sorularınızı veya endişelerinizi yanıtlamak için, taleplerinizi yerine getirmek için veya bir yarışma veya çekilişin sonuçları hakkında sizi bilgilendirmek için.

Bebak, kişisel verilerinizi bir üçüncü şahsa satmayacağını veya kiralamayacağını garanti eder. Yine de, hukuken veya uygulanabilir resmi taleplere yanıt olarak kullanmamız gerektiği takdirde, size ait bilgileri kullanmamız gerekebilir.

Bebak Bülteni

Bebak bülteninde, haberler, teklifler ve diğer bilgiler bulunur. Bebak bülteninde, ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında bireyselleştirilmiş reklamlar veya ödül çekilişleri veya ürün testleri gibi kampanyalara katılmak için teklifler alacaksınız.
Bebak bültenine kaydolarak, Bebak bülteni için kişiselleştirilmiş bir haber, teklif ve diğer bilgilere dair bir derlemeyi bir araya getirip bunları size sunmak için web sitelerimizdeki satın alma ve tıklama modellerinizi değerlendirmemizi kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Böylece gereksinimlerinize ve ilgi alanlarınıza göre sizin için oluşturulan bir bülten hazırlayabiliriz. Bilgileriniz ve pazar araştırması ve tanıtım amaçlı olarak kaydedilir ve kullanılır. Bu amaçla yalnızca sizinle e-posta ile iletişime geçeceğiz. Son olarak, verilerinizi web sitelerimizin etkinliğini analiz etmek ve geliştirmek için kullanacağız.

Bebak bültenini artık almak istemezseniz, istediğiniz zaman haber bültenini almaktan çekilebilir ve buna bağlı olarak aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için, lütfen her bültenin içerdiği linki tıklayın. Sonrasında aboneliği iptal etme sürecinden geçeceksiniz veya e-posta ile haber bültenini rızasının iptalini (çekilme bildirimi) bize gönderebilirsiniz.

Verilerinizin Saklandığı Süre

Tarafımızdan sağlanan veriler yalnızca verilerinizi tarafımıza ilettiğiniz sebep için veya yasal hükümlere uymamız için gerekli olduğu sürece tarafımızdan saklanacaktır.

Buna ek olarak, Bebak, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliği

Verilerinizi üçüncü bir taraf tarafından kaydedilmesini, değiştirilmesini veya erişilmesini engellemek için teknik ve organizasyonel önlemler almış bulunmaktayız. Kullandığımız güvenlik prosedürleri, teknolojik ilerlemeyi yansıtacak şekilde düzenli olarak geliştirilmektedir.

Menü